Odwiedź nas:  SmartPet, Katowice, ul. Chorzowska 107 lub zadzwoń: 32 760 56 18

Usługi medyczne

Przygotowanie do wizyty

Prawidłowe przygotowanie pacjenta do wizyty w dużej mierze spoczywa na jego właścicielu, dlatego w tym miejscu zebraliśmy najważniejsze informacje przydatne dla Państwa. Przygotowanie do badania może być różne w zależności od planowanego zabiegu.

Badanie krwi

Do badania krwi pacjent powinien być na czczo. Zalecany czas głodówki to 12h, w tym czasie zwierzę może mieć swobodny dostęp do wody.

USG

W przygotowaniu do badania ultrasonograficznego (USG) należy pamiętać, że pacjent powinien mieć pełny pęcherz, dlatego w trakcie podróży do przychodni należy pilnować, aby nie został on opróżniony.

Znieczulenie

Zwierzęta przygotowywane do zabiegów w znieczuleniu, w szczególności te powyżej piątego roku życia, powinny posiadać aktualne badania krwi, co pozwala na odpowiednie dobranie leków i zmniejsza ryzyko powikłań. Zawsze zalecamy naszym pacjentom wykonanie pakietu badań przed planowanym zabiegiem. W SmartPet podczas znieczulania używamy kombinacji leków najnowszej generacji, co pozwala zmniejszyć dawkę podanego preparatu i jednocześnie zwiększyć bezpieczeństwo samego znieczulenia. Używamy preparatów wziewnych, które należą do najbezpieczniejszych.

Zabiegi

Zgodnie z naszymi standardami, zwierzęta, które są kierowane do zabiegów profilaktycznych takich jak kastracja/sterylizacja czy sanacja jamy ustnej muszą być zdrowe i nie wykazywać żadnych objawów chorobowych, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości w tej kwestii prosimy, aby kontaktowali się Państwo z naszymi lekarzami. Przed zaplanowaniem zabiegu prosimy uwzględnić czas potrzebny na badania i ewentualne leczenie.